Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

svoz

----------------------------------------------------

PROJEKT: „Revitalizace Holubického rybníka“

 

obr1obr3

 

obr2

 

 

 

 

 

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

 

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Holubice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: KOINVEST s.r.o.

DODAVATEL: Nowastav akciová společnost

MÍSTO REALIZACE: p. č. 27 v k. ú. Holubice v Čechách

CELKOVÉ náklady: 5 638 600,00 Kč včetně DPH

dotace: 2 000 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 270 dní od zahájení stavebních prací

Cíl akce (projektu): Účelem je revitalizace stávající nádrže s cílem uvést VD do funkčního a bezpečného stavu tak, aby mohlo plnit svůj akumulační, retenční a krajinotvorný účinek. Stavba je určena  k akumulaci vody a jejímu bezpečnému převedení.

 

 

12